Arkiv for 2007

I Fredrikstad, høsten 2007:

Vi har nå 4 selvhjelpsgrupper i gang og en koordineringsgruppe (ko-gruppe). Gruppene har sine faste møter på Frivillighetssentralen Østre Fredrikstad. Vi er nå 20 aktive deltagere. Det står nå 3 personer på venteliste. Vi har for tiden deltagere fra Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg.

Vårt årlige, alkolholfrie julebord ble holdt den 6/12 på Frivillighetssentralen Østre Fredrikstad. Vi koste oss med gløgg, julemiddag, riskrem, godteri og kaffe. Det ble en svært hyggelig kveld.

Høstens åpne møte ble avholdt den 15. november på Frivillighetssentralen Østre Fredrikstad. Det var 14 personer tilstede på møtet. Lene Jackson holdt et foredrag om egne erfaringer med angst, selvhjelp og Angstringen, vi hadde en pause med kaffe og wienerbrød og vi viste filmen “å eie smerten”. Det ble god tid til å svare på spørsmål. 3 personer gjorde avtale om samtale for å begynne i gruppe etter møtet.

Vi annonserte møtet i Sarpsborg Arbeiderblad, Demokraten, Fredrikstad blad og på internett.

Vår årlige alkoholfrie sommerfest ble holdt den 21/8 med 10 deltagere. Vi var veldig heldige med været iår og det ble en hyggelig kveld med gode samtaler og god mat. Vi koste oss med spekemat, salater – og selvsagt godteri og kaker. Vi arbeider kontinuerlig med å søke om penger til driften vår, vi er avhengig av tilskudd og stønader for å kunne drive. Vårt årlige budsjett er på ca. 20 000 kroner.

Østfold, høsten 2007:

Det er nå angstringer flere steder i Østfold:  Fredrikstad, Moss, Halden og Askim. Angstringene samarbeider med  frivillighetssentralene i Østfold. Se lenker.

Angstringene i Østfold arbeider aktivt med å utvikle samarbeidet i Østfold videre. Vi samarbeider ved å hjelpe hverandre med foredragsholdere til åpne møter, igangsettere til nye grupper og utveksling av erfaringer. Vi samarbeider om å arrangere halvårlige østfoldmøter.

Det 3. østfoldmøtet ble gjennomført den 10. november i Moss. Angstringen Moss i samarbeid med Frivillighetssentralen i Moss var vertskap for høstens østfoldmøte. Alle deltagerne i Angstringene i østfold og lederne på frivillighetssentralene var invitert.  Det kom deltagere fra Askim, Moss og Fredrikstad, og lederen for frivillighetssentralen i Moss.

Vi som kom på østfoldmøtet fikk mye ut av denne lørdagen, så dette ønsker vi å fortsette med.

Neste Østfoldmøte blir i Askim lørdag den 19. april 2008

I Fredrikstad, sommerferien 2007:

Siste telefontid før sommerferien: Torsdag 21/6, klokka 12-13, første telefontid etter sommerferien: Torsdag 16/8, klokka 12-13.

Gruppene avtaler selv når de tar sommerferie.

Vi tar imot henvendelser på sommeren selvom vi ikke har fast telefontid i skolens sommerferie. Vi sjekker telefonen jevnlig for svarerbeskjeder og tekstmeldinger. Og vi sjekker epost jevnlig. Vi svarer på henvendelser når vi har mulighet. Se kontaktsiden for telefonnummer og epost-adresse.

I Fredrikstad, vår/sommer 2007

Vi har nå 4 selvhjelpsgrupper i gang og en koordineringsgruppe (ko-gruppe). Vi er 23 aktive deltagere. Det står nå 3 personer på ventelisten. Vi har pr. idag deltagere fra Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg.

Vi arrangerte et åpent informasjonsmøte om angst, Angstringen og selvhjelp på onsdag 25 april kl. 18-20 på Frivillighetssentralen Østre Fredrikstad. Møtet var veldig vellykket med 19 tilstede: Hele ko-gruppa, 3 fra gruppene og 11 andre. Flere viste interesse for å begynne i gruppe.

Vi annonserte i SA, FB og Demokraten og fikk i tillegg redaksjonell omtale med bilde i SA og Demokraten før møtet. Det var en stor reportasje om oss i FB på søndag 29/4. Kenneth og Lene stilte opp på intervjuene.

Vi har fått laget en ny, oppdatert brosjyre om oss som ble presentert på det åpne møtet 25/4.

Vi kom på nettet med egen hjemmeside i februar -07.

Vi arbeider kontinuerlig med å søke om penger til driften vår, vi er avhengig av tilskudd og stønader for å kunne drive. Vårt årlige budsjett er på ca. 20 000 kroner.

Informasjonsbrosjyre om Angstringen Fredrikstad (Pdf, 702kB)

I Østfold, våren/ sommeren 2007:


Det er Angstringer flere steder i Østfold:  Fredrikstad, Moss og Askim. Angstringene samarbeider med  frivillighetssentralene på disse stedene.

I Halden er det for tiden ikke noen gruppe, men det blir satt igang en ny gruppe om mange nok ønsker det. Kontakt Frivillighetssentralen i Halden om du ønsker å gå i Angstringen i Halden. (kontakt).

Angstringen Fredrikstad arbeider aktivt med å utvikle samarbeidet i Østfold videre.

Vi samarbeider ved å hjelpe hverandre med foredragsholdere til åpne møter, igangsettere til nye grupper og utveksling av erfaringer.

Angstringen Fredrikstad var med i arrangementskomiteen for det 1. østfoldmøte som ble holdt i Askim i november 2006.  Dette møtet var for alle deltagerne i Østfold og lederne for frivillighetssentralene.

Det 2. østfoldmøtet ble gjennomført den 2. juni i Fredrikstad. Angstringen Fredrikstad var vertskap for vårens østfoldmøte. Alle deltagerne i Angstringene i østfold og lederne på frivillighetssentralene var invitert.  Det kom deltagere fra Askim, Moss og Fredrikstad, og lederen for frivillighetssentralen i Moss. Vi som kom på østfoldmøtet fikk mye ut av denne lørdagen, så dette ønsker vi å fortsette med.

Neste østfoldmøte blir lørdag den 10. november i Moss. Vertskap for dette 3. østfoldmøtet er Angstringen Moss i samarbeid med Frivillighetssentralen i Moss. Alle deltagere i Angstringene i Østfold er invitert til dette møtet. Har du ikke fått invitasjonen?  Kontakt oss.

Det var et informasjonsmøte om Angstringen  på Frivillighetssentralen i Halden den 13.mars. Se www.frivillig-halden.no