Arkiv for 2008

I Fredrikstad, høsten 2008:

Vi har nå 3 selvhjelpsgrupper i gang og en koordineringsgruppe (ko-gruppe). Gruppene har sine faste møter på Frivillighetssentralen Østre Fredrikstad. Vi har for tiden deltagere fra Fredrikstad og Sarpsborg.

Vi holder 2 åpne informasjonsmøter i året. Alle er velkomne til disse møtene. Høstens åpne informasjonsmøte ble avholdt  tirsdag den 11. november, kl. 19 – 21 på Frivillighetssentralen Østre Fredrikstad. Det var 28 personer tilstede på møtet. Lene L. Jackson og Nils Erik Hansen snakket om egne erfaringer med angst og selvhjelp, vi viste filmen “å eie smerten” og vi svarte på spørsmål.

Flere personer meldte seg interessert i å begynne i gruppe. Vi sitter igjen etterpå med en god følelse av at dette ble et vellykket møte.

Vi annonserte møtet i Demokraten, SA og FB og på internett. Og vi stilte til intervju i FB før møtet.

Vi arbeider kontinuerlig med å søke om penger til driften vår, vi er avhengig av tilskudd og stønader for å kunne drive. Vårt årlige budsjett er på ca. 20 000 kroner.

I Østfold, høsten 2008:

Det er nå Angstringer flere steder i Østfold: Fredrikstad, Moss, Halden og Askim. Angstringene samarbeider med frivillighetssentralene i Østfold. Se lenker.

Angstringene i Østfold arbeider aktivt med å utvikle samarbeidet i Østfold videre. Vi samarbeider ved å hjelpe hverandre med foredragsholdere til åpne møter, igangsettere til nye grupper og utveksling av erfaringer. Vi samarbeider om å arrangere halvårlige østfoldmøter der alle deltagere i Angstringene i Østfold blir invitert.

Høstens østfoldmøte ble arrangert i Halden den 4. oktober med 11 tilstede. Vi som kom på møtet fikk mye ut av den ærlige praten rundt bordet i de 4 timene møtet varte. Vi ønsker å fortsette med disse halvårlige østfoldmøtene.

Neste østfoldmøte blir i Fredrikstad lørdag den 28. mars 2009.

I Fredrikstad, våren 2008:

Vi har nå 3 selvhjelpsgrupper i gang og en koordineringsgruppe (ko-gruppe). Gruppene har sine faste møter på Frivillighetssentralen Østre Fredrikstad. Vi har for tiden deltagere fra Fredrikstad og Sarpsborg.

Vårens åpne informasjonsmøte ble avholdt den 24. april på Frivillighetssentralen Østre Fredrikstad. Det var 14 personer tilstede på møtet. Lene L. Jackson (AR Fredrikstad) og Nils Erik Hansen (AR Askim) fortalte om sine egne erfaringer med angst, selvhjelp og Angstringen, vi hadde en pause med kaffe, te og wienerbrød og vi viste filmen “å eie smerten”.

Vi annonserte møtet i Sarpsborg Arbeiderblad, Demokraten, Fredrikstad blad og på internett.

Vi arbeider kontinuerlig med å søke om penger til driften vår, vi er avhengig av tilskudd og stønader for å kunne drive. Vårt årlige budsjett er på ca. 20 000 kroner.

Østfold, våren 2008:

Det er nå Angstringer flere steder i Østfold: Fredrikstad, Moss, Halden og Askim. Angstringene samarbeider med frivillighetssentralene i Østfold. Se lenker.

Angstringene i Østfold arbeider aktivt med å utvikle samarbeidet i Østfold videre. Vi samarbeider ved å hjelpe hverandre med foredragsholdere til åpne møter, igangsettere til nye grupper og utveksling av erfaringer. Vi samarbeider om å arrangere halvårlige østfoldmøter der alle deltagere i Angstringene i Østfold blir invitert. Vårens østfoldmøte ble avholdt i Askim lørdag den 19. april. Vi som var tilstede fikk mye utbytte av denne lørdagen i Askim og vi fortsetter med disse halvårlige østfoldmøtene. Neste østfoldmøte blir i Halden lørdag den 4. oktober 2008.