Arkiv for 2009

Fredrikstad høsten 2009

Vi har nå 2 selvhjelpsgrupper i gang og en koordineringsgruppe (ko-gruppe). Gruppene har sine faste møter på Fredrikstad Øst Frivilligsentral.

Vi har hatt en sakte voksende venteliste gjennom høsten og kommer til å sette igang en ny gruppe med alle fra denne ventelisten i januar.

Høstens åpne informasjonsmøte blir onsdag 11. november klokka 19-21 på Fredrikstad Øst Frivilligsentral. De siste årene har vi arrangert 2 åpne informasjonsmøter i året, iår klarer vi ikke det. Denne høstens åpne møte er derfor avlyst.

Vi arbeider kontinuerlig med å søke om penger til driften vår, vi er avhengig av tilskudd og stønader for å kunne drive. Vårt årlige budsjett er på ca. 20 000 kroner.

Vi arrangerte en alkoholfri sommerfest for deltagere i Angstringen Fredrikstad som start på høsthalvåret:

REFERAT FRA SOMMERFEST 2009

Sommerfesten ble aviklet torsdag 20 august på Tangen Kråkerøy.
Arrangementskomite var Kenneth, Lene og Armelle.

Antall påmeldte var 12. Antall fremmøtte var 7.
Det ble servert grillmat med tilbehør og is til dessert.
Vi startet kl.18 med brukbare værforhold og hadde det koselig og uformelt. Vi måtte bryte opp kl. 21 30 på gunn av regnvær.
Neste arrangement vil bli julefest. Dato er p.t. ikke fastlagt.
Referent Armelle.

Østfold høsten 2009

Det er Angstringer flere steder i Østfold: Halden, Askim, Moss og Fredrikstad. Angstringene samarbeider med frivilligsentralene. Se lenker.

Angstringen Askim kan nå kontaktes direkte på mail: angstringen.askim@gmail.com, på telefon: 98 65 38 27 eller via Askim Frivilligsentral.

Angstringen Halden kan kontaktes via Halden Frivilligsentral.

Angstringen Moss kan kontaktes via Moss Frivilligsentral.

Angstringen Fredrikstad: Kontakt.

Angstringene i Østfold arbeider aktivt med å utvikle samarbeidet i Østfold videre. Vi samarbeider ved å hjelpe hverandre med foredragsholdere til åpne møter, igangsettere til nye grupper og utveksling av erfaringer.

Vi samarbeider om å arrangere halvårlige østfoldmøter der alle deltagere i Angstringene i Østfold blir invitert.

Høstens østfoldmøte ble arrangert i Moss lørdag den 19. september med 10 tilstede. Det var deltagere fra Askim, Halden, Moss og Fredrikstad på møtet. De 4 timene gikk fort og vi som kom på møtet fikk mye ut av den ærlige praten rundt bordet. Neste østfoldmøte blir i Askim til våren. Dato er ikke satt ennå.

Sommerferien 2009:

Siste telefontid før sommerferien: Torsdag 18/6, klokka 10-13. Første telefontid etter sommerferien: Torsdag 30/7, klokka 10-13.

Gruppene avtaler selv når de tar sommerferie.

Vi tar imot henvendelser på sommeren selvom vi ikke har fast telefontid. Vi sjekker telefonen jevnlig for svarerbeskjeder og tekstmeldinger. Og vi sjekker epost jevnlig. Vi svarer på henvendelser når vi har mulighet. Se kontaktsiden for telefonnummer og epost-adresse.

Fredrikstad, våren 2009:

Vi har nå 2 selvhjelpsgrupper i gang og en koordineringsgruppe (ko-gruppe). Gruppene har sine faste møter på Fredrikstad Øst Frivilligsentral. Vi har for tiden deltagere fra Fredrikstad og Sarpsborg.

Frivillighetssentralen Østre Fredrikstad skiftet navn til Fredrikstad Øst Frivilligsentral i april.

Vi holder 2 åpne informasjonsmøter i året. Alle er velkomne til disse møtene.

Vårens åpne møte ble holdt torsdag 19. mars klokka 19-21 på Frivillighetsentralen Østre Fredrikstad. Det var 12 personer tilstede på møtet. Lene L. Jackson og Nils Erik Hansen snakket om egne erfaringer med angst, Angstringen og selvhjelp. Vi viste filmen “å eie smerten”, en film om angstringen. Det ble god tid til spørsmål og samtale om angst i løpet av de to timene møtet varte.

Flere av de fremmøtte meldte seg interessert i å begynne i gruppe etter møtet. Vi annonserte møtet i lokalavisene: Demokraten, SA og FB, og på internett.

Vi arbeider kontinuerlig med å søke om penger til driften vår, vi er avhengig av tilskudd og stønader for å kunne drive. Vårt årlige budsjett er på ca. 20 000 kroner.

Østfold, våren 2009:

Det er nå Angstringer flere steder i Østfold: Fredrikstad, Moss, Halden og Askim. Angstringene samarbeider med frivillighetssentralene i Østfold. Se lenker.

Angstringene i Østfold arbeider aktivt med å utvikle samarbeidet i Østfold videre. Vi samarbeider ved å hjelpe hverandre med foredragsholdere til åpne møter, igangsettere til nye grupper og utveksling av erfaringer.

Vi samarbeider om å arrangere halvårlige østfoldmøter der alle deltagere i Angstringene i Østfold blir invitert.

Vårens østfoldmøte ble arrangert i Fredrikstad den 28. mars med 8 tilstede. Vi som kom på møtet fikk mye ut av den ærlige praten rundt bordet i de 4 timene møtet varte. Vi ønsker å fortsette med disse halvårlige østfoldmøtene. Neste østfoldmøte blir i Moss lørdag den 19. september.