Arkiv for 2010

Fredrikstad høsten 2010

Vi har nå 2 selvhjelpsgrupper i gang og en koordineringsgruppe (ko-gruppe). Gruppene har sine faste møter på Fredrikstad Øst Frivilligsentral.

Det står nå 6 på venteliste for å begynne i gruppe hos oss.

Ønsker du å begynne i gruppe? Kontakt oss!

Vi arrangerer 2 åpne informasjonsmøter i året. Alle er velkomne til disse møtene.
Høstens åpne møte ble holdt onsdag 10. november klokka 19-21 på Fredrikstad Øst Frivilligsentral. Det var 15 personer tilstede på møtet. Armelle Arntzen og Nils Erik Hansen snakket om egne erfaringer med angst, Angstringen og selvhjelp. Vi viste filmen “å eie smerten”, en film om Angstringen. Det ble god tid til spørsmål og samtale om angst i løpet av de to timene møtet varte.
Vi annonserte møtet i lokalavisene: Demokraten, SA og FB, og på internett.

Vi arrangerte vår årlige, alkoholfrie sommerfest den 19/8 hjemme hos Lene. Planen var å grille i hagen, men regnværet gjorde at vi isteden hygget oss inne med spekemat, røkelaks, salat, godteri og kake. Vi var 9 deltagere på sommerfesten.

Vi arbeider kontinuerlig med å søke om penger til driften vår, vi er avhengig av tilskudd og stønader for å kunne drive. Vårt årlige budsjett er på ca. 17 000 kroner.

Østfold høsten 2010

Det er nå aktive Angstringer i Moss og Fredrikstad. Angstringene i Halden og Askim ligger litt nede for tiden, men settes igang igjen ved behov. Angstringene samarbeider med frivilligsentralene. Se lenker.

Angstringene i Østfold arbeider aktivt med å utvikle samarbeidet i Østfold videre. Vi samarbeider ved å hjelpe hverandre med foredragsholdere til åpne møter, igangsettere til nye grupper og utveksling av erfaringer.

Vi har i flere år arrangert halvårlige østfoldmøter for alle deltagere i Angstringene i Østfold.
Neste østfoldmøte blir i Askim lørdag 11. september.
Vårens møte ble avlyst og nå er høstens møte også avlyst.
Vi håper å få arrangert et nytt øsfoldmøte våren 2011.

Sommeren 2010

Siste telefontid før sommerferien: Torsdag 24/6, klokka 10-13. Første telefontid etter sommerferien: Torsdag 5/8, klokka 10-13.

Gruppene avtaler selv når de tar sommerferie.

Vi tar imot henvendelser på sommeren selvom vi ikke har fast telefontid. Vi sjekker epost jevnlig og vi sjekker telefonen for svarerbeskjeder og tekstmeldinger.  Vi svarer på henvendelser når vi har mulighet. Se kontaktsiden for telefonnummer og epost-adresse.

Fredrikstad våren 2010

Vi har nå 2 selvhjelpsgrupper i gang og en koordineringsgruppe (ko-gruppe). Gruppene har sine faste møter på Fredrikstad Øst Frivilligsentral.
Vi har nå deltagere fra Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler.

Det står nå 6 på venteliste til neste gruppe.
Ønsker du å begynne i gruppe? Kontakt oss!

Vi arrangerer 2 åpne informasjonsmøter i året.
Vårens åpne informasjonsmøte ble arrangert mandag 22. mars på Fredrikstad Øst Frivilligsentral med 13 tilstede.
Armelle og Lene snakket om egne erfaringer med angst og selvhjelp. Vi viste filmen “å eie smerten”, en film om Angstringen.
Det ble god tid til spørsmål og samtale om angst i løpet av de to timene møtet varte.
Flere av de fremmøtte meldte seg interessert i å begynne i gruppe etter møtet.
Vi annonserte møtet i lokalavisene: Demokraten, SA og FB, og på internett.

Vi arrangerte vårt årlige, alkoholfrie nyttårsbord 28/1 på Frivilligsentralen. Vi var 12 deltagere tilstede denne kvelden og vi hygget oss med koldtbord og kake fra Fasvo.

Vi arbeider kontinuerlig med å søke om penger til driften vår, vi er avhengig av tilskudd og stønader for å kunne drive. Vårt årlige budsjett er på ca. 20 000 kroner.

Østfold våren 2010

Det er Angstringer flere steder i Østfold: Halden, Askim, Moss og Fredrikstad. Angstringene samarbeider med frivilligsentralene. Se lenker.

Angstringen Askim kan kontaktes direkte på mail: angstringen.askim@gmail.com, på telefon: 98 65 38 27 eller via Askim Frivilligsentral.

Angstringen Halden kan kontaktes via Halden Frivilligsentral.

Angstringen Moss kan kontaktes via Moss Frivilligsentral.

Angstringen Fredrikstad: Kontakt.

Angstringene i Østfold arbeider aktivt med å utvikle samarbeidet i Østfold videre. Vi samarbeider ved å hjelpe hverandre med foredragsholdere til åpne møter, igangsettere til nye grupper og utveksling av erfaringer.

Vi samarbeider om å arrangere halvårlige østfoldmøter der alle deltagere i Angstringene i Østfold blir invitert.

Neste østfoldmøte blir i Askim lørdag 11. september.