Arkiv for 2011

Fredrikstad høsthalvåret 2011

Vi har nå 1 selvhjelpsgruppe, og en koordineringsgruppe (ko-gruppe).
Gruppene har sine faste møter på Fredrikstad Øst Frivilligsentral.
Vi har nå ingen på venteliste for å begynne i gruppe.

Ønsker du å begynne i gruppe? Kontakt oss!

Vårt årlige, alkolholfrie julebord ble holdt torsdag den 8/12 på Frivilligsentralen. Vi var 9 på julebordet. Vi koste oss med gløgg, ribbe med tilbehør, riskrem, godteri og kaffe. Det ble en svært hyggelig kveld.

Vi har i flere år arrangert 2 åpne informasjonsmøter i året, vår og høst. Vi kommer ikke til å arrangere åpent informasjonsmøte denne høsten. Ønsker du informasjon om oss? Kontakt oss!

Vi arbeider kontinuerlig med å søke om penger til driften vår, vi er avhengig av tilskudd og stønader for å kunne drive. Vårt årlige budsjett er på ca. 17 000 kroner.

Sommeren 2011

Siste telefontid før sommerferien: Torsdag 23/6, klokka 10-13. Første telefontid etter sommerferien: Torsdag 4/8, klokka 10-13.

Gruppene avtaler selv når de tar sommerferie.

Vi tar imot henvendelser på sommeren selvom vi ikke har fast telefontid. Vi sjekker epost jevnlig og vi sjekker telefonen for svarerbeskjeder og tekstmeldinger.  Vi svarer på henvendelser når vi har mulighet. Se kontaktsiden for telefonnummer og epost-adresse.

Fredrikstad vårhalvåret 2011

Vi har nå 2 selvhjelpsgrupper og en koordineringsgruppe (ko-gruppe). Gruppene har sine faste møter på Fredrikstad Øst Frivilligsentral.

Vi har nå 7 på venteliste for å begynne i neste gruppe.
Ønsker du å begynne i gruppe? Kontakt oss!

Vi har i flere år arrangert 2 åpne informasjonsmøter i året, vår og høst. Vi har bestemt å avlyse vårens åpne møte. Neste åpne informajonsmøte blir til høsten.

Vi arbeider kontinuerlig med å søke om penger til driften vår, vi er avhengig av tilskudd og stønader for å kunne drive. Vårt årlige budsjett er på ca. 17 000 kroner.

Østfold 2011

Det er nå aktive Angstringer i Moss, Fredrikstad og Askim. Angstringen i Halden ligger litt nede for tiden, men den setter igang igjen ved behov. Angstringene samarbeider med frivilligsentralene. Se lenker.

Angstringene i Østfold arbeider aktivt med å utvikle samarbeidet i Østfold videre. Vi samarbeider ved å hjelpe hverandre med foredragsholdere til åpne møter, igangsettere til nye grupper og utveksling av erfaringer.

Vi samarbeider om å arrangere halvårlige østfoldmøter der alle deltagere i Angstringene i Østfold blir invitert.
Vårens østfoldmøte ble arrangert i Fredrikstad lørdag den 9. april med 6 tilstede. Det var deltagere fra Askim, Halden og Fredrikstad på møtet. Vi som kom fikk mye av den ærlige samtalen rundt bordet.
Høstens østfoldmøte er ikke planlagt ennå, vi vurderer å heretter arrangere østfoldmøtene en gang i året slik at neste østfoldmøte blir i 2012.