Julen 2016

Siste telefontid før jul: torsdag 15/12 kl 10-13, første telefontid etter jul: torsdag 5/1-17 kl 10-13