Julen 2017

Siste telefontid før jul: torsdag 14/12 kl 10-13, første telefontid etter jul: torsdag 18/1-18 kl 10-13 (utsatt pga sykdom).