Dikt

Min angst

av Lene Lautin Jackson

Jeg visste kun èn ting, visste det godt:
Du kunne fjerne min angst.
Om du bare skjønte, om du bare så.
Ja, det ville fjerne min angst.
Om du bare tok på deg skammen, all skyld,
om du kunne se hvem jeg var.
Jeg visste kun èn ting, visste det godt,
at du kunne hindret min angst.

Forundret så jeg meg selv og mitt liv
Jeg våget å se på min angst
Jeg strittet imot, men sannheten er:
Du kan ikke fjerne min angst,
Det er jeg som må lære å leve med meg,
det er jeg som må se hvem jeg er.
Jeg våger å leve nå, leve mitt liv
For nå tør jeg våge min angst.