Kontakt Angstringen Fredrikstad

Ønsker du mer informasjon om Angstringen, eventuelt å delta i en selvhjelpsgruppe i Angstringen? Du kan kontakte oss i Angstringen Fredrikstad på epost, telefon eller med brev:

Epost: fredrikstad@angstringen.no

Telefon: 984 73 364 (Ikke SMS)

Brev: Angstringen Fredrikstad
v/ Fredrikstad Øst Frivilligsentral,
Postboks 105, 1650 Sellebakk

Sted: Fredrikstad Øst Frivilligsentral,
Kjølberggt. 4, Selbak (kart).

Hvis du kontakter oss fordi du ønsker å begynne i en gruppe får du i første omgang tilsendt informasjon i posten. Når du har lest litt mer om hvordan vi jobber, tar du kontakt pånytt og får en avtale om en samtale med en av oss i Angstringen. Samtalen blir på Fredrikstad Øst Frivilligsentral der vi låner lokaler til møtene våre -  eller på telefon. I samtalen snakker vi om angst, Angstringen og selvhjelp. Og du kan spørre om alt du lurer på.
Deretter blir du satt på venteliste inntil vi setter igang neste gruppe.

Fredrikstad Øst Frivilligsentral kan også formidle kontakt med oss:
logo friv-øst
Fredrikstad Øst Frivilligsentral
Kjølberggt. 4, Selbak
Postboks 105, 1650 Sellebakk
Telefon 69 32 82 08 Mobil 99 59 90 29

e-post: post@fredrikstadost.frivilligsentral.no
Hjemmeside: fredrikstadost.frivilligsentral.no