Spørsmål og svar:

Om angst og selvhjelp

Hva er angst?

Å slite med angstproblemer kan være sårt, smertefullt og slitsomt med en utmattende følelse av maktesløshet og anderledeshet.
Men angst er egentlig et sunt varselsignal som verner oss mot ulike farer. Det er når vi unngår å forholde oss til signalene at angsten kan bli et problem. Vi gjør alt for å unngå angsten og utvikler angst for angsten.

Angst kan oppleves svært forskjellig og gi seg utslag i svært ulike symptomer.

Det er mange grunner til at vi mennesker kan utvikle sterke angstreaksjoner. Det viktigste selvhjelpsarbeidet blir, uavhengig av årsåk, hvordan vi forholder oss til våre opplevelser og følelser i hverdagen, her og nå. Da blir det mulig å bruke egen angst som veileder for å finne de egentlige problemene.

En deltager i gruppe har uttrykt det slik: ”Verden ble trangere og trangere. Inntil jeg forsto at det ikke var bussen, bilen og menneskene jeg var redd for, men mine egne følelser.”

Du kan lese mer om angst på sidene om angst på angstringen.no

Hva er selvhjelp i Angstringen?

Selvhjelp er å våge. Å våge å leve, å våge å ha angst. Å ta sjansen på å bli avvist, ta sjansen på å bli likt. Selvhjelp er mot. Selvhjelp er å være ærlig.

Selvhjelp er å bearbeide – ikke bekjempe.

Selvhjelp er å ta tilbake egne krefter.

Selvhjelp er å våge å være tilstede i øyeblikket, å være her og nå, istedenfor å gruble over fortiden og grue seg til framtida. ”Her og nå” er selvhjelpsmetoden vi bruker i Angstringen; vi øver på å være mentalt tilstede i det som skjer i samtalen rundt bordet sammen med de andre i gruppa i Angstringen.

Selvhjelp handler om hvordan du har det nå – ikke om hvorfor det er slik, eller hvem som har ”skylden”, eller hvor årsaken ligger.

Selvhelp handler om å ta seg selv på alvor istedenfor å ta seg sammen.

Angstringens definisjon på selvhjelp:

”Selvhjelp er å gripe tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre livet i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess.”

Om hvordan vi jobber

Hva er Ko-gruppa?

Angstringen Fredrikstad har en koordineringsgruppe (ko-gruppe). Ko-gruppa søker om penger, informerer om oss, arrangerer åpne møter, tar imot nye som ønsker kontakt med oss, sørger for igangsettere til nye grupper, har ansvaret for denne nettsiden osv.

Ko-gruppa består av deltagere som har gått eller fortsatt går i gruppe.

Vi fordeler arbeidet oss imellom i ko-gruppa.

Hva er en igangsetter?

En igangsetter er en som selv går eller har gått i selvhjelpsgruppe i Angstringen og som har kommet et stykke på veien i sin egen prosess fra å være offer til å bli aktiv i sitt eget liv.
Igangsettere tar imot nye deltagere og hjelper nye grupper igang. Det er 2 igangsettere tilstede på de 4 første møtene i en ny gruppe.

Hvor har dere kontor?

Ingensteder. Vi har ikke eget kontor eller noen som er ansatt hos oss.  Alt arbeid i Angstringen Fredrikstad gjøres på frivillig basis av deltagere som har gått eller fortsatt går i selvhjelpsgruppe hos oss. Det betyr at når du tar kontakt med oss, møter du en person som har egen erfaring med angst og selvhjelp. Vi har møtene våre i lokalene til Fredrikstad Øst Frivilligsentral.

Hvor mange er det i en selvhjelpsgruppe?

Mellom 4 og 9 personer. Vanligvis 5-6.

Hva menes med møteplikt?

Med møteplikt mener vi at vi forplikter oss til å prioriere gruppemøtene, og at vi gir beskjed  hvis vi er forhindret fra å komme eller slutter i gruppa.

Hva er taushetsplikt?

Med taushetsplikt mener vi at vi forplikter oss til absolutt taushet med hensyn til alt som skjer innenfor gruppens arbeid. Taushetsplikten er moralsk. Alle skriver under på en taushetserklæring.

Om å gå i en selvhjelpsgruppe i Angstringen

Øver dere på å gå i butikken og ta bussen og sånt?

Nei. Vi sitter sammen rundt et bord i 2 timer 1 gang i uka og prøver å bruke selvhjelp.

Vi prøver å være mentalt tilstede sammen med de andre i gruppa. Vi prøver å være akkurat nå, her og nå, i øyeblikket. Dette høres veldig enkelt ut, men vi har erfart at å være ”her og nå” er nokså vanskelig for oss som sliter med angst fordi vi har hodet fullt av grubling over det som har skjedd og gruing til det som skal skje.

Vi spør oss selv: Hva gjør det som skjer nå rundt bordet med meg? Hva lar jeg det gjøre med meg?

Vi prøver å sette ord på hva vi føler her og nå, og vi prøver å la oss selv få lov til å føle det vi faktisk føler.

Vi undrer oss over om det går ann å tenke anderledes enn sånn vi alltid har tenkt.

Det viktigste er at vi er underveis og undrer oss over og våger å sette ord på det som skjer med oss selv og gruppa. Selvhjelp kan ikke læres, det må erfares.
Du kan lese mer om å delta i Angstringen på angstringen.no

Hvem kan gå i gruppe i Angstringen Fredrikstad?

Du som sliter med angst og ønsker å gjøre noe med det. Du må være fylt 18 år.

Men Angstringen passer ikke for alle, du kan lese litt om dette i retningslinjer for Angstringer

Må jeg ha henvisning fra lege?

Nei.

Hvordan kan jeg begynne i gruppe?

Du begynner med å ta kontakt med oss på telefon eller epost. Hvis du ønsker å begynne i en selvhjelpsgruppe i Angstringen Fredrikstad får du en samtale på tomannshånd med en igangsetter. Deretter blir du satt på venteliste inntil vi setter igang neste gruppe. Gruppene er lukket; møtene er bare for de som går i gruppene.

Hvor lenge kan jeg gå i gruppe?

Du kan gå så lenge du selv vil.

Hva koster det å gå i gruppe i Angstringen Fredrikstad?

Det koster ikke penger, men krever tid, tålmodighet og egen innsats.

Hvor ofte har gruppa møte?

Gruppa møtes 1 gang i uka, hvert møte varer i 2 timer.
Samme tid og sted hver uke.

Hvor er møtene?

Møtene er på Fredrikstad Øst Frivilligsentral, Kjølberggt. 4, på gamle Selbak torg (kart).

Må jeg bo i Fredrikstad for å gå i Angstringen Fredrikstad?

Nei. Vi dekker hele Nedre Glommaregionen:  Sarpsborg, Hvaler og Fredrikstad. Vi har også deltagere fra andre steder i Østfold.

Er Angstringen i Fredrikstad sentrum lagt ned?

Nei, vi har bare flyttet.
Angstringen Fredrikstad holdt til på Frivilligsentralen i Sentrum før. Vi flyttet til Fredrikstad Øst Frivilligsentral på Selbak i august 2006.